รายการชุดข้อมูล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • หน้าแรก
  • รายการชุดข้อมูล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
image

MNRE Data Catalog

Download Excel File
ลำดับ หมวดหมู่รายการข้อมูล หมวดหมู่รายการข้อมูลย่อย หน่วยงานข้อมูล ชุดข้อมูล (Dataset) ปรับปรุงล่าสุด วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ที่จัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ขนาดข้อมูล สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล รูปแบบการให้บริการ ผู้ประสานงาน
กรม สำนัก ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความลับราชการ ข้อมูลความมั่นคง ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร
.